kwiecień 16th, 2021

„Stawiamy na rozwój”- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kwiecień 16th, 2021

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, br., od dnia 19 kwietnia br. obowiązują następujące zasady funkcjonowania szkoły:

- dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w szkole według ustalonego planu zajęć;

- dla uczniów klas sportowych zajęcia sportowe prowadzone są w trybie mieszanym, według planu zajęć zamieszczonego w dzienniku Librus;

- uczniowie klas I - VIII uczą się w trybie zdalnym;

- zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością prowadzone są według dotychczasowych zasad (ustalonych w porozumieniu z rodzicami uczniów);

- dla uczniów klas ósmych w szkole organizowane są konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu.

Na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Anita Kacperska
Dyrektor PSP nr 1 w Przysusze

kwiecień 11th, 2021

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wchodzącego w życie 12 kwietnia br., z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do dnia 18 kwietnia br.
Zajęcia odbywają się według zasad obowiązujących od dnia 29 marca br.:
- dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach w trybie zdalnym przez dziennik Librus;
- dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców dzieci w szkole organizowane są zajęcia. Wnioski należy składać elektronicznie na adres: psp1@gminaprzysucha.pl lub za pośrednictwem konta rodzica przez dziennik elektroniczny Librus przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Szczegółowy wykaz osób uprawnionych zamieszczony jest w par. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021 (Dz. U. poz. 561);
- uczniowie klas I - VIII nadal uczą się wyłącznie w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach;
- dla uczniów klas VIII organizowane są konsultacje według wcześniejszego planu;
- zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością na wniosek rodziców uczniów prowadzone są w szkole, według ustalonego harmonogramu. Wnioski składać u nauczycieli prowadzących zajęcia.
Na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Anita Kacperska
Dyrektor PSP nr 1 w Przysusze

Wyniki konkursu “Sleeveface - ubierz się w książkę”

kwiecień 7th, 2021

Konkurs “Sleeveface - ubierz się w książkę” rozstrzygnięty!!!

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią konkursu została Małgosia Bętkowska z klasy czwartej. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się prace Lidii Jakubiak i Zosi Dudzińskiej z klasy 6c, a na trzecim, również ex aequo, wspólne zdjęcie braci: Stasia (kl.1) i Ignacego (kl.6a) Lefków oraz praca Kevina Warchoła z kl.6c. Wyróżnienie przyznano Wiktorii Pietrasik z klasy 4.

Gratulujemy i czekamy na możliwość przekazania nagród.