Zabawy karnawałowe

luty 12th, 2018

6 i 7 lutego  samorząd uczniowski zorganizował w naszej szkole dyskoteki karnawałowo - walentynkowe. Społeczność szkolna doskonale bawiła się przy dobrej muzyce. Dużym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszył się też konkurs na strój karnawałowy.

fotorelacja:

REKRUTACJA 2018/ 2019

styczeń 31st, 2018

REKRUTACJA 2018/ 2019

UCHWAŁY RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA:

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2018 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha

UCHWAŁA NR XXXIII/ 242/ 2018 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE

OŚWIADCZENIE O POBYCIE

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA:

ZARZĄDZENIE NR 8/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szk. 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 9/ 2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

styczeń 15th, 2018

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

16 - 19 stycznia 2018 r. - FESTIWAL GIER ZESPOŁOWYCH

Uczestnicy festiwalu rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych:klasy IV- V i klasy VI- VII, rozgrywając mecze w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną.

Wyniki:
kl. IV i V:
I miejsce (16 pkt.)- kl. V a- Marlena Włodarczyk, Liliana Mastalerz, Aleksandra Sokół,Patryk Nowociński, Bartosz Tracz
II miejsce (8 pkt.)- kl. IV b- (chłopcy) Fidos Aleksander, Smagowski Dominik, Zieja Adam, Wełpa Wiktor, Woźniak Aleksander, Skalski Piotr, Osuchowski Miłosz
III miejsce (0 pkt.)- kl. IV b(dziewczęta)- Dębowska Oliwia, Fidos Aleksandra,Fijołek Aleksandra, Turalska Amelia, Wieczorek Amelia.
kl. VI i VII:
I miejsce (16 pt.)- kl. VII b (chłopcy)- Cieślikowski Igor, Cieślikowski Emil, Mastalerz Szymon, Jakub Włodarczyk,Brzyk Piotr
II miejsce (8 pkt.)- kl. VI b (chłopcy)- Wieprzycki Miłosz, Frasuński Karol, Ścibak Bartłomiej, Polak Bartosz, Kubicki Adam, Fijołek Krystian
III miejsce (0 pkt.)- kl. VII a,b (dziewczyny)- Łabędzka Paulina, Seta Julia, Karbownik Patrycja,Pal Alicja, Jurczyk Klaudia, Wijatkowska Karolina

3 stycznia 2018 r. - TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W turnieju uczestniczyło 12 chłopców i 2 dziewczynki.
Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta:
1.Marlena Włodarczyk V a
2.Liliana Mastalerz V b
Chłopcy:
1.Jakub Włodarczyk VII b
2.Miłosz Gawroński IV c
3.Miłosz Wieprzycki VI b
4.Bartłomiej Ścibak VI b

fotorelacja z rozdania nagród:

styczeń 9th, 2018

Zebrania z rodzicami

odbędą się

12 stycznia 2018 r. (piątek)

o godz. 16.30