marzec 25th, 2015

Dzień otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1         w Przysusze odbędzie się 09.04.2015 r. (czwartek)          w godz. 16.00 - 17.00.

Zapraszamy Rodziców dzieci, które w 2015 r. rozpoczną przygotowanie przedszkolne (zerówka) i naukę w klasie pierwszej.
Poznanie dorobku edukacyjnego, warunków kształcenia, założeń polityki oświatowej pomoże Państwu na spokojne wprowadzenie dziecka do szkoły.

Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 25th, 2015

Nasza szkoła od wielu lat ma status Szkoły Odkrywców Talentów. Kultywując tradycję, co roku poszukujemy nowych artystów w różnorodnych dziedzinach.
Pierwszy Dzień Wiosny stał się znakomitą okazją do zorganizowania przeglądu pod hasłem MAM TALENT. Znany i powszechnie lubiany program telewizyjny zainspirował uczniów Samorządu Uczniowskiego. Przegląd odbył się w dwóch kategoriach: klasy 0 - III i IV - VI. Dominował śpiew, taniec, gra na instrumencie muzycznym. Nie zabrakło też talentów plastycznych i technicznych.
Kolejną atrakcją tego dnia stała się sportowa rywalizacja klas. Uczniowie wzięli udział w zorganizowanych konkurencjach gier i zabaw dla klas I - III i IV - VI. Każdy mógł wykazać się szybkością, zwinnością, siłą oraz wytrzymałością. Nie brakło dużych emocji i ducha sportowego. Mimo że w konkurencjach wygrały konkretne klasy, tak naprawdę wszyscy mogą czuć się zwycięzcami. Dobra zabawa była najważniejsza. Na koniec do rywalizacji stanęli nauczyciele z uczniami klasy szóstej. Mecz koszykówki dał wiele radości i emocji jednym, jak i drugim.

Ekologiczny “Jaś i Małgosia”

marzec 25th, 2015

18 marca uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie ekologiczne “Jaś i Małgosia” przygotowane przez Studio Małych Form Teatralnych SZTUKA. Dzieci podpisały “Umowę z przyrodą” i obiecały stać na straży ochrony lasu.

Dzień Języka Polskiego

marzec 24th, 2015

11 marca uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Języka Polskiego. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się już wcześniej- wykonaniem gazetki okolicznościowej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Szkolne korytarze ozdobiły plakaty z hasłami promującymi język polski. Przeprowadzony został konkurs o tytuł Mistrza Ortografii oraz konkurs plastyczny na plakat promujący naukę języka polskiego.
Podczas uroczystości uczniowie wysłuchali recytacje wybranych utworów literatury polskiej m.in. “Inwokacja”, “Przyjaciele”, Z pamiętnika Zofii Bobrówny”, “Spóźniony słowik” . Zebrani zobaczyli kilka spotów reklamowych, które promują naukę języka polskiego. Najwięcej emocji dostarczył dzieciom konkurs Jeden z dziesięciu, wzorowany na popularnym programie telewizyjnym. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę Ucz się polskiego, której słowa napisała Agnieszka Osiecka.