luty 8th, 2016

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze po spełnieniu kryterium edukacyjnego, tj. osiągnięciu poziomu 5. stanina w części ogólnej oraz 6. stanina w części językowej  przyznanego na podstawie sprawdzianu szóstoklasisty przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, została nominowana do ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła.

Kolejnym warunkiem uzyskania tytułu było wykazanie, że wyposażenie placówki i troska o bezpieczeństwo uczniów są na wysokim poziomie.

Program Wiarygodna Szkoła powstał z inicjatywy dyrektorów szkół, a także został zaopiniowany przez ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem Programu jest wyróżnienie tych szkół podstawowych, które, dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Z materiałami dotyczącymi Programu można zapoznać się na stronie wiarygodna-szkola.pl

Bale karnawałowe

styczeń 30th, 2016

Ostatnio w naszej szkole odbyły się dyskoteki karnawałowe zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. 20 stycznia bawili się uczniowie klas I -III zaś 21 stycznia uczniowie klas IV-VI. Wszyscy uczestnicy w nietuzinkowych strojach tańczyli  przy rytmach najpopularniejszych hitów muzycznych. Nie zabrakło także konkursów, które wywołały niezwykłe emocje i radość dzieci.

………………

klasy I-III

klasy IV-VI

Dzień Babci i Dzień Dziadka

styczeń 27th, 2016

20 stycznia w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość, która zgromadziła miłych gości- Babcie i Dziadków. Przedszkolaki wraz z wychowawczynią przygotowały piękny pokaz artystyczny. Były wzruszające wiersze, piosenki i skoczny taniec. Dzieci obdarowały swoich gości upominkami, które wykonały własnoręcznie. W ten szczególny dzień chciały okazać swoim bliskim szacunek i podziękować za miłość i poświęcenie.

styczeń 27th, 2016

 

Przystępując do programu “Książki naszych marzeń” szkoła wzbogaciła swoje zasoby biblioteczne o nowości wydawnicze atrakcyjne dla dzici. Przy zakupie nowych książek wzięto pod uwagę tytuły zaproponowane przez samych uczniów. Pojawienie się ich w bibliotece wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodych czytelników. Poziom czytelnictwa wyraźnie wzrósł, co bardzo cieszy nauczycieli.