październik 4th, 2017

DYŻUR NAUCZYCIELI

5.10.2017r. (czwartek)

w godz. 17.00-18.00

wrzesień 25th, 2017

21 września, nasza szkoła, dzięki współpracy z przysuską policją, uczestniczyła w  międzynarodowej akcji przeprowadzanej we wszystkich krajach europejskich pod nazwą EDWARD, czyli „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death). 24 godzinne działania prowadzone przez policje ruchu drogowego mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zwrócić uwagę na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych. Data realizacji działań EDWARD tj. 21 września br. przypada w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Uczniowie “Jedynki” przygotowali plakaty z hasłami odnoszącymi się do bezpieczeństwa na drogach oraz przeprowadzili pikietę, aby w ten sposób zachęcić kierowców do zastanowienia się nad problemem i zmiany tych zachowań, które stanowią zagrożenia w ruchu drogowym.

wrzesień 22nd, 2017

Zebrania z rodzicami

odbędą się 26 września 2017 r. (wtorek)

o godz. 16.30

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

wrzesień 12th, 2017

4 września 2017r. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

Uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonał dyrektor szkoły, pan Grzegorz Jaszczura, który powitał uczniów, rodziców i nauczycieli zebranych w sali gimnastycznej, a następnie zaprezentował ogólne założenia pracy szkoły, zmiany wynikające z reformy oświaty oraz przedstawił oddziały klasowe i kadrę pedagogiczną. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki, które przywoływały wakacyjne wspomnienia.